De viering van een halve eeuw televisie in vele West-Europese landen wakkert de interesse voor historisch (archief) onderzoek aan. In deze bijdrage wordt die belangstelling geconcretiseerd aan de hand van één specifiek cultureel product, namelijk het televisiejournaal. In grote lijnen zal de evolutie van het gehanteerde televisienieuwsconcept op de Vlaamse openbare omroep tussen 1953 en1990 worden geschetst. Deze omroep nir/brt/brtn/vrt (Nederlandstalig) werd opgericht samen met de Franstalige zender inr/rtb/rtbf binnen de bestaande structuur van de Belgische radio.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.191
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Desmet, Lieve. (2015). De Vlaamse openbare omroep (1953-1990): Ontwikkelingen in het televisienieuwsconcept in internationaal perspectief. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8(2), 143–158. doi:10.18146/tmg.191