In HET SPOOR TERUG, de wekelijkse oral-history-documentaire van het VPRO-radioprogramma OVT, wordt veel met mondelinge geschiedenis gewerkt: verhalen van veelal gewone mensen die nauwelijks via andere bronnen zijn terug te vinden. Hoe verantwoord is het gebruik van dergelijke bronnen? En: bestaat er verschil, of zou er verschil moeten bestaan, tussen de manier waarop enerzijds journalisten en programmamakers en anderzijds wetenschappers ermee omgaan? Historicus en programmamaker Marnix Koolhaas over het belang van oral history. En: wanneer nemen in Nederland de audiovisuele archieven eindelijk hun verantwoordelijkheid en krijgt oral history de plaats die het toekomt?A place for oral history.This work is about the importance of oral source material in historical research.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.53
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Koolhaas, Marnix. (1998). Een plaats voor oral history: Over het belang van mondelinge geschiedenisbronnen. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 102–114. doi:10.18146/tmg.53