Onder found footage wordt in brede zin verstaan: ieder gebruik van eerdergemaakt materiaal. Hierbij kan gedacht worden aan eerder opgenomen film-, video-, foto- en/of audio materiaal, bijvoorbeeld amateurfilmpjes, familiefoto’s, archiefbeelden en outtakes. In een found footage documentaire wordt dergelijk ‘gevonden’ materiaal door een andere filmmaker op een nieuwe wijze gebruikt.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.159
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Hagedoorn, Berber. (2015). Gedeelde tekstuele autoriteit in de found footage documentaire: De casussen the maelstrom: A family chronicle en grizzly man1. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 12(1), 113–131. doi:10.18146/tmg.159