Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis / Journal for Media History heeft sinds haar eerste uitgave in 1989, toen nog het Jaarboek Mediageschiedenis, over vele typen media geschreven: televisie, film, radio, digitale media, geschreven pers, amateurfilm en zelfs grafische vormgeving. Video heeft daarentegen niet of nauwelijks aandacht gekregen. Mede daardoor is een lacune ontstaan in een brede historische duiding van een elektronisch medium dat vele toepassingen en verschijningsvormen heeft gekend tijdens haar bestaan in Nederland. Om een klein, bescheiden, beginnetje te maken, biedt TMG een dossier, met als doel om video als historisch medium te agenderen. Het is tijd om terug te kijken en de rijke geschiedenis van video in kaart te brengen.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/2213-7653.2017.283
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Aasman, Susan, & Slootweg, Tom. (2017). Een zeer korte videogeschiedenis. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 20(1), 115–121. doi:10.18146/2213-7653.2017.283