Wereldberoemd in de Nederlandse bioscoop. Dat zijn de journaals van Polygoon. En ze bevatten een schat aan historische filmopnamen. Bert Hogenkamp schetst het ontstaan en de overlevering van de Polygoon-collectie. En gaat vervolgens in op de vraag waarom filmwetenschappers en -historici Polygoon tot nu toe grotendeels links hebben laten liggen.----'In general, conserving material as speedily and evenly as possible.' The vicissitudes of the Polygon archive Polygon's newsreels are 'world famous' in Dutch cinema and contain a wealth of historical film footage. Gert Hogenkamp, Head of the Research Department of the Netherlands Audio-Visual Archive, describes the inception and handing over of the Polygon collection, detailing why film academies and historians have largely ignored Polygon up to now.

, ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.479
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Hogenkamp, Bert. (2000). 'In het algemeen met spoed en zo evenwichtig mogelijk te conserveren'. De lotgevallen van het Polygoon-archief. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(2), 35–59. doi:10.18146/tmg.479