Book review of:  Jan Wieten. Srebrenica en de journalistiek. Achtergronden en invloed van de berichtgeving over het conflict in voormalig Joegoslavië in de periode 1991-1995. Een onderzoek naar opvattingen en werkwijze van Nederlandse journalisten. Amsterdam (The Amsterdam School of Communications Research (ASCOR)/ uitgeverij Boom) 2002, CD-ROM, deelstudie voor het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) ten behoeve van het rapport Srebrenica, een 'veilig'gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een SafeArea, (ISBN 90 5352 7451)

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.621
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

ten Cate, Arthur. (2002). Srebrenica en de journalistiek - J. Wieten. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 5(2), 155–157. doi:10.18146/tmg.621