In dit artikel wordt bekeken wat de verschillen waren tussen de emotioneel-betrokken stijl van Jacob Hepkema (1845-1919) in het Nieuwsblad van Friesland en het Leeuwarder Nieuwsblad en de beheerst-afstandelijke stijl van de Leeuwarder Courant. Aan de hand van de artikelen over de Hogerhuiszaak, zoalsde nasleep van de inbraak te Britsum genoemd werd, wordt de verslaggeving van beide bladen met elkaar vergeleken. Het doel is om aan te tonen welke stijlelementen Hepkema introduceerde in de Friese pers en om te laten zien waarom het predikaat persvernieuwer voor hem gerechtvaardigd is.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.195
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Santema, Pier Abe. (2015). Jacob Hepkema en de introductie van de moderne journalistiek in Friesland. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8(1), 86–96. doi:10.18146/tmg.195