Een kijkje in de historische ontwikkeling van mediatechnologieën en gemedieerde communicatie-processen laat interessante patronen in het publieke discours zien. De geschiedenis van de zogenoemde communicatierevoluties getuigt van een opvallende stabiliteit van narratieve structuren en discursieve patronen met betrekking tot de culturele en politieke betekenis van nieuwe media.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.163
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Fickers, Andreas. (2015). Mediahistorische reflecties over interactiviteit met communicatietechnologieën: Een inleiding. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 4–13. doi:10.18146/tmg.163