De introductie en verspreiding van de transistorradio in de Nederlandse samenleving in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is een waar succesverhaal. Op drie niveaus wordt gekeken hoe dit in zijn werk ging. De technische innovatie, het omroepbestel en de meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen worden daarvoor onder de loep genomen. De onderlinge verwevenheid en wederzijdse beïnvloeding van de niveaus blijkt groot te zijn. Alledrie veranderden zij ingrijpend en in elkaar grijpend— wat een verklaring vormt voor de triomf van de transistorradio.----Technics as a cultural phenomenon. The transistorradio, Philips and Hilversum in the period 1950-1970At three levels Onno de Wit analyses the successful introduction and diffusion of the transistorradio in the Netherlands during the period 1950-1970. He scrutinizes the technical innovation, the broadcasting organization and the general social developments. Thanks to the application of the transistor, Philips was able to tap a new market, and a new radio culture came into being. This development fit the radio programming, that in its turn closely related with the increasing social importance of pop music, especially in the youth culture. The equal disposal and purpose of these developments caused a co-evolution: ultimately a new technical and social configuration came out.

, ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.498
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

de Wit, Onno. (2001). Techniek als cultuurverschijnsel. De transistorradio, Philips en Hilversum in de periode 1950-1970. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 4(1), 87–107. doi:10.18146/tmg.498