De televisie heeft een cruciale rol gespeeld in de publieke herinnering aan de politionele acties - of laten we gewoon zeggen koloniale oorlog — die Nederland vlak na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië heeft ondernomen. Dit artikel geeft een nadere analyse van die rol. Hoe en wanneer zijn bijvoorbeeld de excessen van deze vuile oorlog naar buiten gekomen? Wat gebeurt er als de eigen partij van gruwelen wordt beticht? Was er sprake van een doofpot, zoals wel is gesuggereerd? En in welke termen is deze audiovisuele geschiedschrijving door de jaren heen gestructureerd? Deze vragen worden beantwoord met een chronologische behandeling van concrete discussies en programma's, waaronder de zogeheten Hueting-affaire, INDONESIA MERDEKA, ONS INDIË VOOR DE INDONESIËRS en HET SPROOKJE IS VOORBIJ.----A raw nerve. Television on the colonial war in Indonesia 1945-1950Television played a crucial role in the public remembrance of the police action (or, otherwise stated, the colonial war) which the Netherlands initiated in Indonesia soon afiter the Second World War. In his article, Chris Vos scrutinises that role in order to answer questions on sensitive issues such as how and why the excesses of this horrible war were brought to light, the consequences of charging the home party for having committed atrocities, and whether rumours of a conspiracy were in fact substantiated. Vos also seeks to identify the terms in which this audio-visual historiography has been structured over the years. The questions posed are answered on the basis of a chronological treatment of concrete discussions and programmes, including the so-called 'Hueting-affair', INDONESIA MERDEKA, OUR INDONESIA FOR THE INDONESIAN AND THE END OF THE FAIRY TALE.

,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.447
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Vos, Chris. (1999). Een open zenuw. Televisie over de koloniale oorlog in Indië 1945-1950. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2(2), 69–99. doi:10.18146/tmg.447