Wanneer eigentijdse documentatie ontbreekt, is de datering van een vroege film een lastige zaak. Zelfs als de onderzoeker over informatie beschikt over de opdrachtgever, de productiemaatschappij of de totstandkoming, is het moeilijk om deze gegevens met zekerheid aan een overgeleverde film te koppelen. Marga Altena heeft binnen haar promotie-onderzoek naar de verbeelding van vrouwelijke fabrieksarbeiders in fotografie en film in Nederland tussen 1890 en 1919 veelvuldig met dit probleem te maken. Voor TMG schreef ze een verslag over hoe ze toch tot de datering - en daarmee identificatie — van zo'n vroege film, een Philipsbedrijfsfilm, hoopt te komen.Living proof of women’s work. A corporate film by Philips at the ‘Women’ exhibition.Without background documentation from the period itself, dating an early film is no easy task. Even if the researcher has information about the contractor, the production company, or the production itself, it is often difficult to tie this information to a particular film with any degree of certainty. Marga Altena has struggled with this problem extensively in her dissertation on the portrayal of female factory workers in photography and film in the Netherlands between 1890 and 1919. She has written a report for TMG about how, despite these diffïculties, she hopes to date - and thus identify - such an early film as this one made by Philips.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.49
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Altena, Marga. (1998). ‘Een levend beeld van vrouwenwerk’: Een bedrijfsfilm van Philips op de tentoonstelling De vrouw. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 47–59. doi:10.18146/tmg.49