Van expanded cinema en countercinema tot pong.arten countergaming (1968-2006). In dit artikel reflecteert Jack Post over de verdwenen politieke dimensie van hedendaagse digitale interactieve kunst, vergeleken met de ideologisch-kritische ambities van de film in de jaren zeventig. Volgens Post is het polariserende en politiserende discoursover film en ideologie naar de achtergrond verdwenen, onder ander vanwegeeen postmodernistische radicalisering van het artistieke debat, dat zich steedssterker kenmerkt door elkaar uitsluitende binaire opposities.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.167
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Post, Jack. (2015). Is interactiviteit meer dan ping pong? Van expanded cinema en countercinema tot pong.art en countergaming (1968-2006). Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 80–99. doi:10.18146/tmg.167