Wie op zoek gaat naar Oranje in Nederlands televisiedrama en de Nederlandsespeelfilm, komt tot een onthutsende constatering: het Oranjehuis is nauwelijkseen inspiratiebron gebleken voor de verbeelding op televisie of filmdoek. Hoekomt dat? En welk beeld is het dat in dat handjevol koninklijk drama vooralnaar voren komt? Op deze vragen zal in dit artikel geen afdoende antwoord volgen.Het gebrek aan materiaal rechtvaardigt niet meer dan een los weefsel vanoverwegingen en gedachten naar aanleiding van enkele producties en de daarbijervaren leemtes.---'To the heart of the people'. Orange in feature films and television drama.Those in search of Orange in Dutch television drama and Dutch feature films will come to a disconcerting conclusion: the house of Orange is hardly a source of inspriration to the imagination for television or screen. Why is that the case? And what is the main image that appears in that smattering of royal drama? In her article, De Leeuw falls short of an adequate answer to these questions. The lack of source material justifies no more than a loose web of thoughts and ideas gleaned from a number of productions and the gaps experienced through them.

, ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.282
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

de Leeuw, Sonja. (2013). ‘Tot het hart des volks’: Oranje in speelfilm en televisiedrama. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(2), 113–126. doi:10.18146/tmg.282