Een themanummer over typografie lijkt opmerkelijk voor een wetenschappelijk tijdschrift voor mediageschiedenis. Immers, zo kun je je afvragen, behoort de studie van typografie niet tot de kunst- of designgeschiedenis of de studie van het boek? Wie de reguliere nummers van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis / Journal for Media History doorbladert ziet dat de meeste artikelen gaan over de traditionele media als film, televisie, de geschreven pers, of fotografie. Themanummers behandelen een scala aan zulke uiteenlopende onderwerpen als de monarchie, schandalen of de representatie van de natuur. In elk geval biedt een themanummer de uitdaging om de grenzen (van onderzoek of aandachtsvelden) op te zoeken. Interessant om te zien welke grenzen het voorliggende themanummer over typografie aanboort.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/2213-7653.2016.261
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Post, Jack, & Lentjes, Ewan. (2016). Typografie in mediahistorisch perspectief. Een introductie. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 19(2), 1–7. doi:10.18146/2213-7653.2016.261