Dit artikel beoogt geschiedschrijving en historiografie te combineren. In de afzonderlijke, nationaal georiënteerde, paragrafen worden de belangrijkste ontwikkelingen van de televisiejournaals (en in mindere mate nieuwsprogramma’s) geschetsten tegelijkertijd komt hierin de belangrijkste literatuur over de geschiedenis vande televisiejournaals aan de orde, beide geanalyseerd vanuit een vergelijkend internationaal perspectief. Voor een vergelijkend perspectief is gekozen omdat de ontwikkeling van ‘het’ televisiejournaal enerzijds een proces is waarin internationaal vergelijkbare beeldformats, journalistieke stijlen en technologieën circuleren en anderzijds gaat het om een proces waarin de afzonderlijke journaals een nationaal karakter hebben gekregen.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.190
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Fickers, Andreas, & Kester, Bernadette. (2015). Veel nieuws – weinig geschiedenis: Een historisch-historiografisch essay over internationaal televisienieuws. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8(2), 111–142. doi:10.18146/tmg.190