Dit themanummer gaat over het filmbedrijf als bedrijf: over ondernemers en ondernemerschap, over concurrentie, marktkansen, verschuivingen in vraag en aanbod, over consumenten en de markt als sociaal proces. Film wordt nadrukkelijk benaderd als een product dat verkocht en gekocht wordt in de context van een kapitalistische economie. Gelet op de geschiedenis van het medium lijkt dit een voor de hand liggende insteek, maar dat is allerminst het geval. In 1974 verbaasde de Groningse hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis Henri Baudet zich over het feit dat ‘praktisch alle filmhistorici wijzen op de economische betekenis van de filmindustrie’, maar dat zij tegelijkertijd aan het economische gezichtspunt slechts marginaal aandacht besteedden

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.141
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Thissen, Judith. (2015). Filmgeschiedenis tussen cultuur en economie. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 13(2), 4–12. doi:10.18146/tmg.141