In films en op radio en televisie wordt volop aandacht besteed aan geschiedenis. Historische beelden hebben dankzij de moderne media een grotere verspreidingsgraad en de interesse ervoor neemt navenant toe. Wie denkt dat dat louter tot grote tevredenheid heeft geleid bij historici, heeft het mis. Uit conservatieve hoek wordt vaak de klacht gehoord dat die veelheid aan historische informatie een verantwoorde historische beeldvorming onmogelijk dreigt te maken. Uit postmodernistische hoek klinkt het tegenovergestelde. Wie heeft er gelijk?Abuse of history? The historical calibre of the new media.In film, radio and television alike, history occupies centre stage. Thanks to the modern media, historical images now enjoy wider distribution, and interest in them is increasing with like vigour. But it would be a mistake to think that historians are equally enthusiastic. Complaints are often voiced from conservative quarters that the sheer volume of historical information now available could itself undermine responsible historical perception. The postmodernists contend quite the opposite. Who is right?

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.52
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Jonker, Ed. (1998). Misbruik van de geschiedenis? Het historisch gehalte van de nieuwe media. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(1), 93–101. doi:10.18146/tmg.52