Onderstaand artikel is een reconstructie van de beginperiode van Openbaar Kunstbezit. De schrijfster besteedt aandacht aan de bedenker van het concept Johan Gustaaf Wertheim — 'praatje bij een plaatje ter verheffing van het volk'—, de reden dat de omroepen aanvankelijk geen zendtijd wilden afstaan, de opzet van de cursus en het onverwacht grote succes van de cursus die tegelijk onder de doelgroep slechts matig scoorde. AL een rode draad loopt door het verhaal de complexe relatie tussen de massamedia televisie en radio en het cultuurspreidingsideaal van Openbaar Kunstbezit.----The museum in the living room. Openbaar Kunstbezit [Public Art Property] and the concept ofcultural disseminationReconstruction of the early years of Openbaar Kunstbezit. The author pays attention to the man behind the concept Johan Gustaaf Wertheim: "a short talk to accompany a picture for the education of the people", the reason why the broadcasting corporations initially did not want to give up broadcasting time, the set up of the course and the unexpected success which simultaneously scored poorly among its target group. The complex relationship between the mass medium of television and the ideal of cultural dissemination of the Openbaar Kunstbezit organisation.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.466
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Meeuwissen, Eveline. (2000). Het museum in de huiskamer. Openbaar Kunstbezit en het ideaal van cultuurspreiding. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(1), 161–183. doi:10.18146/tmg.466