Valt het te betwisten dat de ontwikkeling van de aviatiek een sleutelmoment is in de geschiedenis van de moderniteit en de moderne media? Zouden we niet kunnen stellen dat het vliegtuig het moderne medium bij uitstek is, niet alleen als transportmiddel maar ook als onthullende instantie van een nieuw gezichtspunt? Bovendien is zijn technologische (Victoriaanse) voorgeschiedenis nauw verweven met die van de cinematograaf. Het is precies de verstrengeling van deze twee voorgeschiedenissen, de aërodynamica en de bewegingsfotografie (of chronofotografie), die als uitgangspunt diende voor het programma ‘Taking to the Air: Early Film and Early Flight’ van Stephen Herbert en Luke McKernan. Dat dit programma een plaats kreeg in het Italiaanse Pordenone Silent Film Festival is niet zo verwonderlijk, aangezien er in Italië een echte (voorvaderlijke) passie voor de luchtvaart bestaat.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.227
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Strauven, Wanda. (2014). ‘Looking Up, Looking Down’: Huldiging van 100 jaar vliegkunst tijdens het 22e Pordenone Silent Film Festival, Sacile, 11-18 Oktober 2003. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 7(1), 136–140. doi:10.18146/tmg.227