Van koude oorlog naar koele vrede. De relatie tussen de Nederlandse vorsten en vorstinnen en de pers is zelden een innige geweest. Na een periode waarin Willem I en Willem II journalisten volop gebruikten, brak er midden negentiende eeuw met Willem III een vijandiger periode aan. Pas met de komst van Bernhard kwam daar, al dan niet door Oranje gewild, een voorzichtig einde aan. Maar zelfs de jongste troonopvolger benadrukte in ippj nog dat ook hij terughoudendheid zal gaan betrachten. J. G. Kikkert schetst hoe Nederlandse monarchen en journalisten elkaar gedurende de laatste twee eeuwen hebben bejegend.---Orange and joumalism. The historie relationship between monarchand journalist.From Cold War to cool peace. The Dutch kings and queens and the press have rarely been on intimate terms. After a period in which William I and William II used journalists in abundance, a more hostile period ensued in the mid-nineteeth century with William III. A cautious end to this came with Bernhard's arrival, whether or not this was Orange's wish. But even the youngest successor to the throne still emphasised in 1997 that he too would exercise restraint. J.G. Kikkert sketches how Dutch monarchs and journalists have approached one another during the past two centuries.

, ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.280
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Kikkert, J.G. (2013). Oranje en het journaille: De historische relatie tussen monarch en journalist. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 1(2), 57–68. doi:10.18146/tmg.280