Later this year, the international workshop Gender and silent cinema will take place at the University of Utrecht. In anticipation of the workshop, TMG has chosen three articles for publication, which provide an introduction to film history from a gender perspective, an area of research growing in popularity, also in the Netherlands. The English concept of 'gender' is impossible to translate into a single Dutch word. 'Gender' indicates sexual constructions and relations. Research conducted from this perspective relates to the current trend of historie film criticism stemming from the study of early film, but intends also to pave new directions in research.In 'An overview', Annette Förster and Eva Warth describe both methodological coherence and divergence in feminist film criticism over the last three decades. This classification serves to introduce the field and to stimulate reflection on the worth of multiple approaches to research.Komend najaar heeft aan de Universiteit Utrecht de internationale workshop Gender and silent cinema plaats. Als voorzet daarvoor publiceert TMG drie artikelen, die tevens een oriëntatie vormen op de filmgeschiedenis vanuit het gender-perspectief, een onderzoeksterrein dat, ook in Nederland, groeiende is. Het Engelse begrip 'gender' laat zich in het Nederlands niet in één woord vertalen. Het duidt constructies van sekse en reflecties op sekseverhoudingen aan. Onderzoek vanuit dit perspectief sluit aan bij de hedendaagse trend van filmhistorische wetenschapskritiek die voortvloeit uit de bestudering van vroege film, maar het beoogt bovendien nieuwe onderzoeksrichtingen aan te wijzen.In 'An overview' beschrijven Annette Förster en Eva Warth methodologische samenhangen én divergenties in feministisch-filmhistorisch onderzoek van de laatste drie decennia. Deze systematisering beoogt het terrein te introduceren en daarnaast reflectie op de productiviteit van veel gehanteerde onderzoeksstrategieën te stimuleren.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.37
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Förster, Annette, & Warth, Eva. (1999). Feminist approaches to early film history 1: An overview. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2(1), 114–127. doi:10.18146/tmg.37