Centraal in dit geluidshistorisch artikel staat de vraag of het Futurisme welzo luidruchtig was. Maakten geluiden en klanken en hun agressieve pendant – lawaai – inderdaad de kern van het Futuristische totaalproject uit? Aan de hand van de problematiek van de klanknotatie zal ik verschillende vormen van geluid aan bod laten komen. Deze analyse zal zich niet beperken tot het muzikale terrein, maar ook andere disciplines doorkruisen, van de schilderkunst tot de poëzie. Paradoxaal genoeg zal blijken dat de toen nog ‘stille’ cinematografie een cruciale ingang is tot het beantwoorden van de vraag of het Futurisme al dan niet kan worden gelijkgesteld aan lawaai.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.230
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Strauven, Wanda. (2014). Futuristische Geluiden: Vloekende Kleuren + Chromatische Akkoorden + Lawaaikunst + Zang Tumb Tumb + Gefilmde Analogieën. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 6(2), 10–33. doi:10.18146/tmg.230