Review of: J. van Dijck. Televisie in het tijdperk van de digitale manipuleerbaarheid. Oratie Universiteit van Amsterdam, uitgesproken op 11 april 2002 Amsterdam (Vossiuspers) 2002, 30 p., isbn 90 5629 245 5F. Kessler. Het idee van vooruitgang in de mediageschiedschrijving. Oratie Universiteit Utrecht, uitgesproken op 11 november 2002 Utrecht (Faculteit der Letteren, uu) 2002, 31 p., isbn 90 76912 30 0

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.632
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

de Wit, Onno. (2003). Twee oraties van twee nieuwe media professoren. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 6(2), 137–139. doi:10.18146/tmg.632