Tussen 1997 en 2007 was veel te doen over de belastingmaatregelen waarmee Nederland de filmsector wilde stimuleren. Het doel van deze maatregelen was het genereren van productievolume door het aantrekken van private investeringen en het bevorderen van de filminfrastructuur. Aan de overheid staan diverse middelen ter beschikking om beleidsdoelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld regelgeving, voorlichting en subsidiëring.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.143
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Hemels, Sigrid. (2015). Opkomst en ondergang van de belastingsubsidies voor de filmsector. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 13(2), 124–143. doi:10.18146/tmg.143