Artikel over de nalatenschap van het Haagse videocollectief ‘Meatball’ (1972–1993) in een gesprek met Rien Hagen en Cesar Messemaker.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/2213-7653.2017.285
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Slootweg, Tom. (2017). Van sociale naar ‘antisociale’ media? Over de nalatenschap van het Haagse videocollectief ‘Meatball’ (1972–1993) in een gesprek met Rien Hagen en Cesar Messemaker. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 20(1), 141–148. doi:10.18146/2213-7653.2017.285