Roelof Kiers was programmamaker bij de Avro (1965-1968) en later de VPRO (1969-1994). Hij was een van de documentairemakers die in de directe filmstijl werkte, een stijl waarmee documentairemakers zich in de jaren zestig in Neder- land afzetten tegen hun voorgangers. Vooral Kiers' reeks PORTRETTEN getuigt hiervan. Aan de hand van een van die PORTRETTEN, C. VEROLME SCHEEPSBOUWER, schetsen de auteurs de verandering van het documentaire discours in Nederland. In het verlengde van Kiers en zijn oeuvre worden relaties gelegd met de direct cinema, de technische ontwikkelingen op het gebied van filmapparatuur en het klimaat bij de televisie, i.c. de Avro.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.467
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Voeten, Wim. (2000). Direct en nieuwsgierig. Roelof Kiers' VEROLME en de ontwikkeling van de documentaire in Nederland. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(1), 184–203. doi:10.18146/tmg.467