Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden op de Nederlandse radio ruim tweeduizend ‘boekenhalfuurtjes’ uitgezonden, waarin critici van naam hun licht lieten schijnen over een letterkundig onderwerp. In veel gevallen was zo’n boekenhalfuurtje gewijd aan een recent verschenen roman of poëziebundel, waarover de radiocriticus een waardeoordeel velde. In dit artikel worden deze gesproken recensies aan een nader onderzoek onderworpen, waarbij de vraag centraal staat hoe de vooroorlogse literatuurkritiek op de radio zich verhield tot gedrukte recensies in dagbladen. Op basis van twee casestudy’s, de AVRO-criticus P.H. Ritter jr. en de VARA medewerker A.M. de Jong, blijkt welke invloed het nieuwe medium radio had op de

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.105
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Dera, Jeroen. (2015). Oordelen voor de goede hoorder: Radiokritiek versus dagbladkritiek tijdens het interbellum1. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 18(1), 27–50. doi:10.18146/tmg.105