Tussen de eerste plannen in 1068 en de eerste uitzending in 1977 zitten ruim acht jaar. Een blik achter de schermen voor die periode: wat kwam er allemaal kijken bij de voorbereiding en productie van de succesvolle tv-serie over de vaderlandse geschiedenis. Welke thema's zouden centraal komen staan en hoe moesten die worden uitgewerkt? Wie werkten eraan en wat waren hun opvattingen? Vaak waren dat jaren-zeventig visies die overigens voor een deel ook in het ECHO-artikel zijn terug te vinden.----58 MILLION DUTCH. A brief history of the Dutch Broadcasting television series from 1977 about the history of the Dutch fatherlandIt has taken eight years of preparation, from the first plans in 1968 till the late seventies before the first telecast of 58 MILLION DUTCH could take place in 1977. Barbara Mounier gives a glimpse behind the scene. What did it take to prepare and produce the successful tv-series about the history of the Dutch fatherland? What items should be paramount and how should they be worked out? Who participatedin it and what were their ideas about history? These ideas were often typical for the seventies and are well documentend in the ECHO contribution elsewhere in this magazine. A tv-series as a historical portrait and as a portrait of an era.

,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.496
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Mounier, Barbara. (2001). 58 MILJOEN NEDERLANDERS. Korte productiegeschiedenis van de NOS-televisieserie uit 1977 over vaderlandse geschiedenis. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 4(1), 33–63. doi:10.18146/tmg.496