Aan de mediatycoon Ted Turner dankt de wereld het CNN-ejfect. Dat staat voor journalistieke invloed op de wereldpolitiek. Een voorbeeld ervan is het Amerikaanse optreden in Somalië. Het zou 'afgedwongen' zijn door televisiebeelden van hongerende kinderen die in december 1992 werden uitgezonden. De vraag is of dat wel zo is. In dit artikel onderzoekt communicatiewetenschapper Jan Schoeman welk aantoonbaar effect de journalistiek in het algemeen en CNN in het bijzonder op het internationale vredes- en veiligheidsbeleid heeft. Hij doet dat aan de hand van drie beeldbepalende militaire optredens in het televisietijdperk: de oorlog in Vietnam, de Golfoorlog en de nasleep daarvan, en de zogenoemde nieuwe militaire missies zoals in Somalië en Bosnië.----War on twofronts. Media influence on peace-keeping policyThe world has media tycoon Ted Turner to thank for the 'CNN effect', which refers to the influence journalism wields on world politics. An example is the American intervention in Somalia, which was allegedly 'commanded' by televised images of starving children broadcast in December 1992. Whether there is any truth to this is debatable. Communications expert Jan Schoeman investigates demonstrable effects the media in general and CNN in particular have had on international peace-keeping policy. He bases his findings on three characteristic military events of the television age: the Vietnam War, the Gulf War and its aftermath and the latest military endeavours, for example in Somalia and Bosnia.

,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.445
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Schoeman, Jan. (1999). Oorlog op twee fronten. Media-invloed op vredes- en veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2(2), 16–39. doi:10.18146/tmg.445