De online lancering van Cinema Context voltrok zich in het kader van de internationale conferentie ‘Cinema in Context: Sharing Histories of Moviegoing’, die plaatsvond in Amsterdam op 20 en 21 april 2006. De redactie van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis heeft besloten een themanummer aan deze conferentie te wijden, omdat ze de urgente filmhistoriografische vraagstukken die door verschillende sprekers werden opgeworpen wil vastleggenen het voortouw wil nemen in een in haar ogen belangrijk debat over de toekomsten de grenzen van filmstudies.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.183
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Blom, Ivo, & Strauven, Wanda. (2015). Cinema in Context: Het Einde van Filmstudies?. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 9(2), 4–14. doi:10.18146/tmg.183