Met de verworvenheden van camera obscura en kijkkast kon Christiaan Huygens in de zeventiende eeuw de toverlantaam uitvinden. Voorstellingen die met dit apparaat werden gegeven waren in de negentiende eeuw op hun toppen van populariteit. De afbeeldingen die didactisch en amuserend van aard waren en soms in series hele geschiedenissen verbeeldden, werden door zowel volwassenen als kinderen verslonden. De laterna magica is dan ook een van de eerste instrumenten waarmee beelden gebruikt werden 'tot lering ende vermaak'. In onderstaand artikel beschrijft Nico Brederoo de opkomst van de toverlantaam en geeft hij een opsomming van de rijke verscheidenheid aan toverlantaarnplaten.----Moving pictures. The history of the magie lanternKnowledge of the camera obscura allowed Christiaan Huygens to invent the magic lantern in the seventeenth century. In the nineteenth century shows given using this device reached their height of popularity. The images, which were amusing and didactic in nature, and sometimes depicted entire histories in serie of images were hugely popular among both adults and children. The laterna magica was one of the first devices which used images to both educate and entertain. In his contribution, Nico Brederoo describes the rise of the magie lantern and the wide variety of magie lantern plates.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.464
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Brederoo, Nico. (2000). Veelbewogen beelden. De geschiedenis van de toverlantaam. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(1), 111–133. doi:10.18146/tmg.464