De bijdrage van Imar de Vries over communicatieveinteractie in het telefonische laat zien hoe sterk geïdealiseerde ideeën over communicatie of – in zijn woorden – ‘verlangens naar een communicatief utopia’ een normatief principe vormen in de ontwikkeling van communicatietechnologieën.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.165
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

de Vries, Imar. (2015). Altijd verleidelijk dichtbij: Communicatieve interactie in ‘het telefonische’. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(2), 30–44. doi:10.18146/tmg.165