Zwijgende films hebben een imagoprobleem. Ze zijn onbekend en onbemind; er bestaat weinig spontane vraag naar voorstellingen van zwijgende films met live muzikale begeleiding. In dit artikel wil ik de processen van selectie en reputatievorming in dit specifieke deel van het filmerfgoed behandelen. Maar het lijkt verstandig te beginnen met een korte verdediging van de relevantie van de vertoning van zwijgende film.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.170
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Bosma, Peter. (2015). Eliso (1928) en het netwerk van Nederlandse poortwachters bij de vertoning van zwijgende films met muzikale begeleiding. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(1), 4–21. doi:10.18146/tmg.170