Deze uitgave is een Werkuitgave door het Nederlands Audiovisueel Archief van 1997. Het is een beschrijving van een filmproductiebedrijf uit de jaren vijftig en een volledige titellijst met vindplaatsen van de films. Deze lijst is in 2015 geactualiseerd. De geschiedenis van Mirror Film geeft een opmerkelijk beeld van een klein naoorlogs productiebedrijf dat op zeer succesvolle wijze opdrachten acquireerde. De collectie geeft een prachtig beeld van de brave gemeenschapszin en opvoeding in de jaren vijftig.

Additional Metadata
Keywords Film Production, 1950s, Mirror Film, Sound and Vision, EYE, Amsterdam City Archives
Publisher Netherlands Institute for Sound and Vision
Rights CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Citation
Temme, R. (2015). Mirror Film. Spiegel van de jaren vijftig. Netherlands Institute for Sound and Vision.