In het themanummer Oude klanken nieuwe geluiden vormen de zeven bijdragen een historisch panorama van de cultuur van geluid (de betekenis en waardering van klanken) en van de luistercultuur (de techniek en praktijk van het luisteren) van de late negentiende eeuw tot nu. Tegelijk willen we verschillende techniekhistorische, cultuurhistorische en cultuursociologische perspectieven bieden op audiomedia. Op basis van die perspectieven verdienen oude klanken nieuwe geluiden. Er is alle reden om de oren te spitsen, ook gezien de toekomst. Want juist in het multimediale, digitale tijdperk kan het geluid terecht zijn deel opeisen in de aandachtscurve van academici.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.229
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Bijsterveld, Karin, & van Dijck, José. (2014). Oude Klanken, Nieuwe Geluiden. Inleiding. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 6(2), 3–9. doi:10.18146/tmg.229