Audiovisuele archivering is het veiligstellen van het audiovisuele erfgoed. Over het belang en de noodzaak daarvan is iedereen het inmiddels wel eens. Maar wie moeten dat doen? Ofwel: wat is en doet een av-archivaris? En waarin onderscheidt hij zich van andere beheerders van cultureel erfgoed, zoals archivarissen, museologen en bibliothecarissen? Op die vragen gaat Gonnie Oosterbaan, werkzaam bij het Nederlands Audiovisueel Archief, in. Bovendien besteedt ze aandacht aan welke rol beroepsorganisaties, universiteiten en archieven kunnen vervullen in de profilering en professionalisering van het beroep van av-archivaris.----A new profession? On the identity and training of the AV archivistAudio-visual archiving secures audio-visual heritage, the importance and necessity of which is recognised by all. But who should do it? Who are AV archivists - what do they do? And how does their work differ to that of other cultural heritage managers like archivists, museum conservators, and librarians? Queries answered by Gonnie Oosterbaan of the Netherlands Audio-Visual Archive. She also deals with the role that could be played by professional organisations, universities and archives in the raising the profile and professionalism of the occupation of AV archivist.

, ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.483
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Oosterbaan, Gonnie. (2000). Een nieuw beroep? Over identiteit en opleiding van de av-archivaris. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(2), 100–112. doi:10.18146/tmg.483