Wat betekende de komst van video in de jaren zeventig en tachtig voor de opdrachtsector in Nederland? Wie profiteerden ervan en wie waren de verliezers? In dit artikel wordt gekeken hoe de introductie ervan verliep.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/2213-7653.2017.284
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Hogenkamp, Bert. (2017). De opkomst, bloei en ondergang van het videojournaal. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 20(1), 122–140. doi:10.18146/2213-7653.2017.284