Geruchtmakende televisieprogramma's — misschien wel vooral degene die niet worden uitgezonden - leren ons veel over de op dat moment heersende cultuur. Een aflevering van Vara's actualiteitenrubriek ACHTER HET NIEUWS was in 1965 (en nog een keer in 1966) zo'n geruchtmakend televisieprogramma — dat inderdaad nooit is uitgezonden. Het ging om een documentaire over de Van Imhoff-affaire, waarbij door dubieus optreden van Nederlanders tijdens de begindagenvan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië vierhonderd Duitse geïnterneerden op een zinkend schip om het leven kwamen. Tot nu toe is aan deze kwestie weinig aandacht besteed. Chris Vos neemt in dit artikel het voortouw.----The Vara, the war and the cover up. Why the Van Imhoff affair never made it to the television screen.Controversial television shows, especially those which are never broadcast, provide us with a great deal of insight into the prevailing culture at the time. One episode of ACHTER HET NIEUWS (BEHIND THE NEWS), a current affaire programme made by the progressive Vara broadcasting group, was so controversial that it never made it to the airwaves in 1965 - and once again failed to make the air in 1966. The problem was a documentary on the Van Imhoff affair, which concerned questionable Dutch activities in the Dutch East Indies during the beginning of World War II that resulted in 400 German detainees dying on a sinking ship. To this day little attention has been paid to this incident. In this article, Chris Vos takes the lead, reconstructing the uprising and the viewpoints of the parties involved.

, , , , ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.30
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Vos, Chris. (1999). De Vara, de oorlog en de doofpot: Waarom de Van Imhoff-affaire nooit het televisiescherm heeft gehaald. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2(1), 5–21. doi:10.18146/tmg.30