Op 21 mei 2008 overleed op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam de pershistoricus Chris Scheffer. Geen krant maakte er melding van ook niet de kranten waarvoor hij ooit jarenlang werkte of waarover hij schreef: NRC, Rotterdams Dagblad en de Haagsche Courant. Het is een beetje wrang bij een man die alles heeft gedaan om het historisch bewustzijn in de journalistiek te vergroten en die kan bogen op een prachtige productie aan pershistorische publicaties. Misschien komt het omdat zijn laatste boek eind jaren tachtig verscheen; een historicus of journalist is blijkbaar snel vergeten als hij of zij niets meer schrijft. Maar misschien komt het ook omdat Scheffer nooit een plaats als professional in de historische wetenschap heeft gehad. Hij schreef zijn boeken in zijn vrije tijd naast betrekkingen in de journalistiek en werk voor de KNAW waarvoor hij tussen 1970 en 1979 secretaris van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad was. Voor zijn prestaties als 'amateur-geleerde' werd hij in 1988 overigens door diezelfde KNAW beloond met de Johan de la Courtprijs

Sound & Vision
doi.org/10.18146/tmg.561
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Wijfjes, Huub. (2008). In memoriam: H.J. (Chris) Scheffer (1919-2008). Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(1), 132–133. doi:10.18146/tmg.561