Uitgaand van origineel archiefmateriaal, verzamelde persartikelen en interviews gaat dit artikel in op de productieactiviteiten van Jean Van Raemdonck, die zich uitstrekken van kunstdocumentaires over televisieproducties tot prestigieuze langspeelfilms. Als hoofd van de productiemaatschappij Art et Cinéma of Kunst en Kino droeg hij in belangrijke mate bij aan de professionalisering van de Belgische audiovisuele industrie in het algemeen en van de Vlaamse filmsector in het bijzonder. Van Raemdoncks professionele gedrevenheid kwam ook tot uiting in een sterke persoonlijke betrokkenheid bij zijn producties, wat wijst op de complexiteit van het creatieve autoriteitsvraagstuk. Op zakelijk vlak was Van Raemdoncks grootste talent ongetwijfeld het samenbrengen van de nodige financiële middelen, wat geïllustreerd wordt door zijn moeilijke, maar meestal zeer vruchtbare relatie met de Vlaamse filmsubsidieregeling.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.106
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Willems, Gertjan. (2015). De betekenis van producent Jean Van Raemdonck voor de Vlaamse film. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 18(1), 51–67. doi:10.18146/tmg.106