In deze kwalitatieve receptiestudie wordt onderzocht op welke manier enkele groepen hoog opgeleide, jonge volwassenen naar een historische speelfilm hebben gekeken. Aan de hand van een vragenlijst werd in kaart gebracht hoe vijfenveertig Vlaamse en Nederlandse universitaire studenten de film Lumumba hebben geïnterpreteerd en in welke mate in hun interpretaties patronen te ontdekken zijn.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.171
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Baetens, Jan, & Hesling, Willem. (2015). De pluriforme filmkijker: Een kwalitatief publieksonderzoek naar de receptie van Lumumba. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 11(1), 22–65. doi:10.18146/tmg.171