Het toverwoord van dit moment is 'digitaal'. En terecht, want nieuwe digitale technologieën creëren fantastische nieuwe mogelijkheden. Maar de euforie maakt ook dat overheden, subsidiegevers, media- en archiefmanagers zich dikwijls blindstaren op een onbestemd toekomstbeeld en de belangen van het erfgoed op de lange termijn uit het oog verliezen. Onvoorwaardelijke liefde voor digitaal maakt blind. Dat geldt vooral als het de toekomst van filmarchieven en filmrestauratie betreft.----Celluloid and pixels. Film restoration in the digital ageThe current buzzword is 'digital'. And rightly so, because new digital technologies open up amazing new horizons. But euphoria means that local authorities, funding bodies, media and archive managers often run aground in vague ideas of the future, losing sight of the importance of cultural heritage in the long term. Which can pose dangers claims Mark-Paul Meyer, curator at the Film Museum. Unconditional love of the digital can be blind - particularly when it comes to the future of film archives and film restoration.

, ,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.485
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Meyer, Mark-Paul. (2000). Celluloid en pixels. Filmrestauratie in het digitale tijdperk. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 3(2), 138–149. doi:10.18146/tmg.485