Kan geluid kunst zijn? Het is een vraag die licht wezenloos klinkt, want natuurlijk kan dat. De muziekgeschiedenis bewijst dat. Muziek is een kunstvorm die bij uitstek de gevoeligheid van de menselijke emotie voor geluid benut. Melodisch geluid wel te verstaan. Maar kan kunst ook ontstaan met gewone, alledaagse geluiden? Misschien zelfs met geluiden die kunstmatig worden opgewekt? Het zijn vragen die nadrukkelijk werden gesteld door mensen die bij de vroegste ontwikkeling van de radioprogrammering waren betrokken. In de beantwoording ervan lag de kiem van wat een lange kunstzinnige traditie zou worden: het hoor- of luisterspel.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.231
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Wijfjes, Huub. (2014). Geluid Als Kunst: De uitvinding van de Nederlandse radiohoorspeltraditie. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 6(2), 34–42. doi:10.18146/tmg.231