Percepties over criminaliteit en criminaliteitsberichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.156
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Franck, Maarten Charles J. (2015). ‘Daer en is geen liefde of barmherticheyt meer in ons’: Percepties over criminaliteit en criminaliteitsberichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw1. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 12(1), 5–26. doi:10.18146/tmg.156