Dit artikel schetst welke rol de films Merdeka en Pride spelen in de controverse rondom de historiografie. Eerst zal gekeken worden naar beide films, waarna aandacht wordt besteed aan de aard van de historische polemiek. Voor heel wat mensen is de interpretatie van de Tweede Wereldoorlog, zoals die in beide films wordt gegeven, volstrekt plausibel. Voor de meeste anderen is deze visie echter volkomen absurd en zelfs beledigend. Waarom vinden deze films dan toch zo’n breed draagvlak en welk doel stond de makers voor ogen? Zo zal blijken welke rol beide films innemen in de felle pennenstrijd die al jaren speelt in Japan. Dit werpt meer licht op de vraag welke rol het medium film kan spelen in het aan de orde stellen van maatschappelijke en historische vraagstukken in Japan.

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.225
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Rommelse, Gijs. (2014). Merdeka en Pride: De rol van twee Japanse oorlogsfilms in de historiografische controverse rondom de Tweede Wereldoorlog*. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 7(1), 118–131. doi:10.18146/tmg.225