ECHO was van 12 juni 1934 tot 1 oktober 1995 de radio-actualiteitenrubriek van de Katholieke Radio Omroep (KRO). In dit 61-jarige bestaan hebben ECHO en zijn voorgangers op de KRO-radio een veelheid aan redacties gekend. De werkwijze van elk team van radiojournalisten verschilde weer van de voorgaande, waarbij elke redactie zich aanpaste aan en reageerde op de omstandigheden, de tijdgeest en - hoe kan het ook anders - de nieuwsfeiten die in het betreffende tijdvak hun invloed deden gelden. De makers van ECHO waren zo verschillend als de samenleving en het publiek waarvoor het programma bestemd was. Orthodoxe katholieken, linkse wereldverbeteraars, maar ook bloedserieuze journalisten strevend naar objectiviteit en onafhankelijkheid, bliezen ECHO 61 jaar lang leven in.----ECHO. Current affairs radio programme of the Roman Catholic Broadcasting OrganizationECHO, the current affairs programme of the Roman Catholic Broadcasting Organization, has existed for more than sixty years (1934-1995). Stephan Göbel looks at the history of this programme and analyses how time as well as social affairs have influenced the content and the quality of the broadcasting programmes. The spirit of the times - especially in the seventies - played a big role and influenced much of the ideas of the journalists then active. In those years ECHO developed from a programme that was faithful to the authorities and the church to a programme in which a very critical attitude was shown towards social and religious institutions and their representatives. Later on, the programme became quieter and more moderate; and once the Dutch social depillarization was completed, ECHO was to disappear for good in 1995.

,
Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.497
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Göbel, Stephan. (2001). ECHO. Radio-actualiteitenrubriek van de KRO. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 4(1), 64–86. doi:10.18146/tmg.497