In zeven jaar tijd hebben Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, het Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal wordt inmiddels hergebruikt in talloze toepassingen, van les materiaal en Wikipedia tot apps en diensten voor de creatieve industrie. Beelden voor de Toekomst heeft een pioniersrol vervuld in zowel de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen als de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving.

,
Images for the Future
Preservation

van Exel, T., Keller, P., Oomen, J., Brinkerink, M., Swagemakers, W., & Keijser, L. (2015). Beelden van het verleden. 7 jaar Beelden voor de Toekomst.