Deze TrendMonitor gaat specifiek in op uitspeelplatforms. Wat zijn uitspeelplatforms? Hoe worden ze gebruikt? En wat zijn de wensen en behoeften van stakeholders rondom uitspeelplatforms? We hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat het landschap van online videoplatforms snel verandert. De gebruikers stellen nieuwe eisen. Ze hebben behoefte aan hoogwaardige kwaliteit, grote snelheid en een betere vindbaarheid van online video’s. Commerciële partijen spelen bij de nieuwe online uitspeelplatforms een grote rol, maar er ontstaan discussies over de wijze waarop zij gebruikersdata verzamelen en gebruiken. Publieke en maatschappelijke instellingen zien voor zichzelf een rol om alternatieve platforms op te zetten of anders om te gaan met bijvoorbeeld gebruikersdata.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Access

Mulder, J, Compagner, S, & Verbruggen, E. (2020). Uitspeelplatforms: gebruik, behoeften en ontwikkelingen. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.