Binnen het NDE-project Software Archivering, zoals uitgevoerd in de intensiveringsperiode 2019-2020, wordt onderzoek gedaan naar software-archivering om zo de veel voorkomende barrières bij erfgoedinstellingen te verlagen. Onderdeel van dat project is ook het inventariseren van bestaande software-archiveringsinitiatieven in Nederland. Dit rapport doet verslag van een aantal interviews met medewerkers van software-archiverende instellingen. Het geeft zo een korte, praktijkgerichte update van het rapport ‘Software Sustainability’ van Patrick Aerts uit 2016. In voorliggend rapport wordt de status quo beschreven, maar ook vooruitgekeken en er worden aanbevelingen gedaan voor het netwerk als geheel. Hiermee kunnen de netwerkpartners van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) beter de urgentie bepalen van het archiveren van software. Voor beleidsmakers biedt het aanknopingspunten om software-archivering op de agenda te zetten.