Beeld en Geluid geeft in het collectieplan van 2019 aan te willen werken met een hotspotcollectiestrategie, waarvan een responsstrategie voor het actief acquireren van materiaal wat tot stand is gekomen bij impactvolle gebeurtenissen en kwesties een belangrijk onderdeel is. Het Nationaal Archief heeft in 2017 een hotspotmonitor gepubliceerd, maar het is nog niet bekend of deze toepasbaar is op de audiovisuele collectie van Beeld en Geluid. Het is belangrijk om te onderzoeken of deze toepasbaar is of dat er eventueel een aangepaste variant nodig is, die toegespitst is op online archiefmateriaal binnen de audiovisuele collectie van Beeld en Geluid. Uiteindelijk leidt dit onderzoek tot adviezen voor Beeld en Geluid om richting te geven aan een hotspot-collectiestrategie.